Erametsadesse istutati mullu 12 miljonit taime

Eesti metsadesse istutatud taimede mahud on aasta-aastalt kasvanud, mullu pandi mulda üle 33 mln taime. Erametsadesse jõudis nendest enam kui kolmandik.

Keskkonnaameti andmetel istutati eelmisel aastal Eesti metsadesse 33,3 miljonit taime, millest 5 miljonit toodi sisse naaberriikidest. Erametsadesse istutati mullu 12 mln taime. Võrdluseks võib tuua 2017. aasta, kui kokku istutati 31,3 mln taime, nendest erametsadesse 10,1 mln taime.

Sel kevadel on metsaistutusmaterjali inventuuri kohaselt meie taimlates kasvamas 28,4 miljonit istutuskõlbulikku taime.

Metsa uuendamine on metsaomanikule seadusega pandud kohustus, mille täitmist Keskkonnaamet iga-aastaselt kontrollib. Aastad on näidanud, et meie metsaomanikud on metsade uuendamisel üha tublimad. 2018. aastal kontrolliti metsade uuendamist enam kui 10 000 hektaril ning etteheiteid metsaomanikele oli 6,5 % üle vaadatud aladest. Aasta varem oli nõuetekohane uuendus puudu 8% üle vaadatud aladel.

Kevadisel kiirel metsaistutusajal on oluline, et iga kasvatatud taim jõuaks elusana metsa sobilikku kasvukohta. Arvestades männikärsakale sobivat eelmist suve, tuleb mõelda ka istutatud taimede kaitsmisele kahjurite eest.

Kui plaanid kevadel metsa istutada, küsi ka metsa uuendamise toetust. Taotlemise tähtaeg on 1. juulil, lisainfo toetuste lehelt.