Maaomanikud pahandavad: riik suhtub eraomandisse nagu nõukogude ajal

Kodu- ja maaomanike huvide eest seisev Eesti Omanike Keskliit kurjustab, et riik suhtub eraomandisse kui mingisse nõukogudeaegsesse üldrahvalikku hüvesse, mida saab vajaduse korral inimeselt käest võtta, kirjutab Postimees.

Keskliidu juhile Priidu Pärnale jäi seekord hambusse riigikogu menetluses olev «maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise eelnõu», mille eesmärk on kaitsta väärtuslikku põllumajandusmaad ja piirata selle muul otstarbel kasutamist. See tähendab, et kui maa on viljakas ja väärtuslik, keelab riik omanikul sinna midagi ehitada või piirab maa kasutamist oluliselt.

Pärna on sellele kategooriliselt vastu, leides, et eelnõu paneks pea 100 000 maaomanikule päitsed pähe. Ta ütleb riigikogu maaelukomisjonile läkitatud kirjas, et on omand inimese üks ülemaid põhiõigus, millel rajaneb kogu riigi vundament ja toimimine.

“Eelnõus valitud lähenemine muudab ENSV maakoodeksi vaimus omandi riigi tööriistaks mingi eesmärgi saavutamisel, mis ei sobi kuidagi kokku põhiseadusjärgse, vabadusel rajaneva ühiskonnakorraldusega,” kirjutab Pärna. Ta on veendunud, et iga aastaga suureneb seadusloomes suundumus, kus eraomandisse suhtutakse kui nõukogudeaegsesse üldrahvalikku hüvesse, kuigi valitsuse koalitsioonileping lubab “nullbürokraatiat” ja ettevõtlus- ning omandivabaduste austamist.

“Paljud omanikud on arvamusel, et me tahtsime vaba riiki, aga oleme saanud haldusriigi, kus iga omaniku tegevus allub ametniku järelvalvele, haldussunnile või loakohustusele,” pahandas notarina töötav Pärna.

Loe maaelukomisjonile, õiguskantslerile, justiitsministeeriumile ja maaeluministeeriumile saadetud kirja SIIT