Petitsioon: Ei ülemäärastele muinsuskaitselistele piirangutele!

Eesti Omanike Keskliit on algatanud petitsiooni, et kutsuda Riigikogu kultuurikomisjoni üles ülemäärastest muinsuskaitselistest piirangutest loobuma. Petitsiooni toetab ka Eesti Erametsaliit, kes on Riigikogu keskkonnakomisjoni kaudu samu seisukohti kultuurikomisjonile edastanud.

Kultuuriministeeriumi poolt ettevalmistatud muinsuskaitseseaduse eelnõud menetlevale kultuurikomisjonile suunatud petitsiooniga kutsutakse üles eelnõud enne vastuvõtmist oluliselt muutma või selle kehtestamisest loobuma. Muinsuskaitselistest piirangutest on puudutatud ligi 135 000 omanikku ja 80% mälestistest on eraomandis.

Petitsiooni tutvustuses rõhutatakse, et omand on põhiseadusega kaitstud põhiõigus ja mitte ühiskonna lüpsilehm. Kultuuriväärtuste säilimine on ühiskonna ja omanike ühiskohustus. Omanike keskliidu hinnangul ei tagaks uus seadus mälestiste omanikele piirangute hüvitamist ning mälestiste korrashoiu piisavat toetamist. Küll sätestab eelnõu ehitusmälestiste ja ulatuslike muinsuskaitsealade suhtes omanikele igakülgse eeltoimingute ja lubade saamise kohustuse enne tööde tegemist, sellega seotud keeruka loataotlusmenetluse ja erinõuded tööde tegemisele, mis muudab need omanikele oluliselt kallimateks.

Petitsiooniga kutsutakse riigikogu saadikuid üles seaduses sätestama:

  • Riigi ja kohalike omavalitsuste ning omanike ühiskohustus kultuuripärandi säilitamisel
  • Muinsuskaitseliste kitsenduste kehtestamisel proportsionaalsuse põhimõte
  • Riigi kohustus mälestise omandamiseks selle omaniku nõudmisel
  • Muinsuskaitseliste erilubade küsimuste lahendamine ühes menetlus ehitusloa või – teatise menetlusega
  • Loakohustuse asendamine suuremas mahus teavitamiskohustusega, eriti muinsuskaitsealadel
  • Mälestiste konserveerimise ja muinsuskaitsealal asuva mittemälestise ehitustööde tegemise võimalus ilma erinõueteta
  • Kohustus hüvitada omanikele mälestiste säilitamise kallinemine mälestiseks olemise tõttu
  • Maksusoodustused mälestiste korrashoidmisel (võimalus osa tehtud kulusid tuludest maha arvata)
  • Ehitusmälestiste revisjon ja kaitse alt mahavõtmine, kui ei esine riikliku kaitse eeldusi
  • Kohustus üle vaadata olemasolevate muinsuskaitsealade põhimäärused

Petitsiooniga saab tutvuda SIIN.