Riigikogus loodi metsanduse toetusrühm

Riigikogus loodi sel nädalal metsanduse toetusrühm. Toetusrühma esimeheks valiti akadeemilise metsandusharidusega Heiki Hepner, aseesimeheks Üllar 

Toestusrühma esimehe Heiki Hepneri sõnul on metsandus üks riigi olulisemaid majandusvaldkondi: „Metsal on väga oluline koht meie looduses. Mets ja metsandus väärivad kindlasti toetust ja tähelepanu riigi kõrgeima seadusandliku institutsiooni poolt läbi terve valimistsükli, mitte ainult üksikuid metsandust puudutavaid seadusandlikke akte arutades,“ ütles Hepner.
Toetusrühm soovib pöörata erilist tähelepanu käimasolevale metsanduse arengukava koostamise protsessile. Heiki Hepneri sõnul peab arengukava tagama jätkusuutliku metsanduse, kus on tasakaalus nii majanduslikud, keskkonnakaitselised, sotsiaalsed kui ka kultuurilised aspektid. „Soovime ära kuulata kõik osapooled ja aidata kaasa kokkuleppe saavutamisele, mis arvestab kõigi huvidega,“ lisas Hepner.
Lisaks arengukavaga seotud küsimustele soovib toetusrühm tähelepanu pöörata erametsaomanike põhiseaduslike õiguste kaitsmisele ja metsanduse populariseerimisele ning Eesti eriilmeliste metsade tutvustamisele.
Toetusgruppi kuuluvad lisaks Heiki Hepnerile veel Üllar Saaremäe, Priit Sibul, Kalle Palling, Peeter Ernits, Tiit Kala, Aivar Kokk, Tarmo Kruusimäe, Riho Breivel, Merry Aart ja Erki Savisaar.
Riigikogus moodustatud parlamendirühmad aitavad Riigikogu liikmetel suhelda teiste riikide parlamentidega, viia ellu välispoliitikat ja tutvustada Eestit mujal maailmas. Toetusrühmade kaudu saavad parlamendi üksikliikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale, toetada või kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.