Seminar “Puit Energiaks” tuleb taas

Sügiseti on saanud traditsiooniks anda ülevaade puiduenergia põletavamatest teemadest seminaril „Puit energiaks“.
Kui aasta tagasi keskendus seminar pigem puitkütuste turule, siis sel aastal soovime analüüsida puitkütuste tootmise vajadust ja tingimusi Eestis, mh nii õigusnõudeid kui ilmaoludega toimetulekut.
Kavandatud ettekannete teemad on aktuaalsed: uus metsanduse arengukava 2021-2030, juunikuus LULUCF sektorile kehtima hakanud süsiniku sidumise ja muud puidu kasutust energeetikas mõjutavad euronõuded, puidu vajaduse kasv energeetikas, energiatootjate varustamise probleemid (sh ekstreemsete ilmaoludega seotud probleemid) ning metsaühistute energiapuidu praktika.
Seminar toimub 12. septembril Tallinnas hotelli Hestia Euroopa Lääne-Euroopa saalis.
Päevakava ja registreerumine seminarile on leitavad erametsaportaalis http://www.eramets.ee/seminar/.
Seminari korraldavad SA Erametsakeskus, Taastuvenergia Koda ja Riigimetsa Majandamise Keskus.