Talijärv: Metsanduse arenguid peaks planeerima pikemalt kui üks valimistsükkel

Tänases Postimehes heidab Kaido Kama erametsaliidule ette nende ettepanekut erakondadele mitte teha metsandusse puutuvaid otsuseid enne metsanduse arengukava valmimist. Liidu juht Andres Talijärv selgitas ettepaneku tagamaid:

Oleme seisukohal, et poole Eesti territooriumi kasutamise planeerimine peab tuginema teadmistele, arvestama võimalikult paljude huvigruppidega, võtma arvesse sotsiaalseid, majanduslikke, ökoloogilisi ja kultuurilisi aspekte ning olema kooskõlas rahvusvaheliste kohustustega. Alles siis, kui selline tasakaalustatud arengukava on valminud, saab langetada ka otsuseid.

Enam kui 50 eksperti ja huvirühmade esindajat on eelmisel kevadel alanud arengukava koostamise protsessi käigus toonud esile probleemid, mis vajavad lahendusi. Täna neid lahendusi ei ole ja seetõttu ei ole meie hinnangul võimalik ka häid otsuseid teha. Seda enam, et valimiseelne arutelu kipub olema üsna pealiskaudne ja loosunglik.

Metsandus on üks neid valdkondi, mida tuleks planeerida pikemas perspektiivis kui üks valimistsükkel. Poliitiline debatt arengukava sobivuse üle toimub selle kinnitamise käigus riigikogus. Eesti Erametsaliit on kindel, et riigikogu teeb targa otsuse.